Leaderboard Ad

Cầu nguyện cho Festival Yêu Hà Nội

0

Có lẽ chưa khi nào mà Hà Nội lại có tới gần 350 Hội Thánh hiệp một cùng nhau dốc đổ cầu nguyện cho Hà Nội như những ngày gần đây.

Thông điệp cầu nguyện 3’ mỗi ngày từ 12:08-12:10 cho 3 ngày đại hội Festival Yêu Hà Nội được tổ chức vào ngày 08-10/12/2017 tại Hà Nội với diễn giả là Mục sư  Franklin Graham được chia sẻ mạnh mẽ bằng nhiều phương tiện truyền thông  khác nhau. Một trong những phương cách đó là đổi hình đại diện có gắn biểu tượng cầu nguyện.

 

Đã có hàng trăm người đổi hình đại diện và điều đó đồng nghĩa hàng ngàn người đã được biết đến thông tin cầu nguyện.

 

Khi chúng ta hiệp một cùng nhau hạ mình cầu nguyện thì không gì là không thể với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài cho chúng ta, Ngài sẽ phấn hưng đất nước của chúng ta và cứu đất nước của chúng ta khỏi mọi tai hoạ. (2 Sử ký 7:14).

 

Để thuận lợi cho con dân Chúa muốn đổi hình có gắn biểu tượng cầu nguyện, chúng tôi đã giành riêng trang Cuộc sống tươi đẹp để nhận hình ảnh của ông bà anh chị em. Quý vị chỉ cần gửi hình của mình vào tin nhắn của trang Cuộc sống tươi đẹp https://www.facebook.com/lifeisbeautifulvn/  các tình nguyện viên của chúng tôi sẽ giúp quý vị có những tấm hình gắn liền với biểu tượng cầu nguyện.

 

Vậy xin hãy rao ra năm phấn hưng, ,năm bình an, năm phước hạnh cho dân tộc Việt Nam! Amen!

 

Bình Luận: