Leaderboard Ad

’50 Triệu Người VN Biết Đến Nick Trong Sự Kiện Vừa Qua’

0

Theo rating của truyền thông Việt Nam và VTV, đã có ít nhất 50 triệu người Việt Nam biết đến Nick, vậy thì hãy cho họ có cơ hội được biết đến một ĐỨC CHÚA đằng sau Nick, là nguồn mạch sức mạnh và nâng đỡ anh cho đến hôm nay.

Bình Luận: