Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 4: Quyền Năng Của...

“Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu...

Làm Thế Nào Để Giúp Những Người Trẻ Bỏ Chúa Nhận Ra Rằng Họ...

Câu Hỏi: Giống như những người cùng tuổi, con gái của chúng tôi và chồng của nó thường không đi nhóm hội thánh nữa...

Tại Sao Chúa Lại Cho Phép Hoạn Nạn Xảy Đến?

Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại không làm gì đối với những đau khổ và tội lỗi trên thế giới? Tôi sẽ...

Bài 33: Sự Tha Tội

su tha toi1Hoithanh.com - Nền tảng của mọi ơn phước nằm trên sự tha tội. Nếu chưa được tha tội thì đừng mong ơn phước, vì ơn phước lớn nhất và trước nhất là được tha tội, tiếp theo đó là mọi ơn phước khác sẽ đương nhiên đến với chúng ta.

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ...

6. Thi Thiên 22 báo trước cuộc khổ hình của Chúa Giê-xu Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Thi Thiên 22:1,7,8,16,17,18 Lời tiên tri được...

Tại Sao Chúng Ta Phải Học Sách I – II Phi-ê-rơ?

Cảm thấy mất phương hướng? Gần đây, một người bạn đã thừa nhận với tôi rằng quan điểm chính trị trong nhà thờ của cô...

NẾU TIN KHÔNG CÓ LUÂN HỒI THÌ CHÚA CÓ BẤT CÔNG KHÔNG?

Giải Đáp Thắc Mắc: “Nếu tin không có luân hồi thì Chúa có bất công không?” Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc của L.T.: Thưa...

Làm Thế Nào Để Đọc Hiểu Kinh Thánh?

Câu hỏi: Tôi đã cố nhiều lần đọc Kinh Thánh, nhưng toàn bỏ cuộc. Kinh Thánh có quá nhiều chữ và quá khó hiểu....

Hãy Tìm Kiếm Ân Tứ Chúa Ban Và Dùng Nó Để Làm Vinh Hiển...

Câu hỏi: Có lần, tôi đã được nghe một bài thuyết giảng về cách chúng ta nên dùng những ân tứ mà Chúa ban...

Bạn Nói Chúa Giê-xu Là Ai?

“Khi vào khu vực Sê-sa-rê Phi-líp, Đức Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?”...