Leaderboard Ad

Vietnamese United Baptist Church of Phoenix

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 3100 W. Camelback Rd.
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 85017
Thành phố: Phoenix
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Mục sư: Rev. Tran Quang Tuan
Homephone: (623) 536-7081 (H)
Hệ phái: SBC
Ghi chú: Worship: 10.45am           

(623) 845-2931 Sr. Pastor