Leaderboard Ad

Vietnamese Outreach International (08-09)

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 1705 Todds Lane, Hampton
Hệ phái: Vietnamese Outreach International (08-09)
Tỉnh/Bang: VA. 23666
Quốc gia: International
Email: paulai7@cox.net
SĐT văn phòng: 1-757-826-1426
Fax: 1-757-826-0832
Ghi chú:

Ban Giám Đốc

Mục Sư Tiến Sĩ :  Paul Trần Đình Ái: Virginia - Chủ Tịch

Mục Sư : Ron Johnson: Virginia - Phó Chủ Tịch

Mục Sư : Bruce Sonnenberg: California - Tổng Thư Ký

Mục Sư : Wayne Murray: Indiana - Tổng Thủ Quỷ

Mục Sư : Prescott Belt: Virginia - Giáo Sĩ tuyên úy

Chị : Susan Goss: Virginia - Truyền Thông

Anh : Steve Burke: California - Nhóm Hỗ trợ

Mục Sư : Ruth Kim: Virginia - Ban Thành Viên

Mục Sư : Gloria Cosby: Virginia - Quản lý

Ban Cố Vấn

Mục Sư Tiến Sĩ : Karen Hurston, Florida- Thành Viên

Mục Sư : Irvin Rutherford, S. Carolina- Thành Viên

Mục Sư : John Anderegg, Florida- Thành Viên

Mục Sư : Kevin Hinman, Virginia- Thành Viên

Chị :  Jennifer Mitchell, Virginia - Thành Viên