Leaderboard Ad

Vietnamese Gospel Baptist Church

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 1520 Jenny Lind Rd.
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 72901
Thành phố: Fort Smith
Tỉnh/Bang: AK
Quốc gia: USA
Email: www.vnagc.com
Mục sư: Mục Sư Đặng Ngọc Vui (Peter)
Fax: (479) 783-2108
Mobilephone: (479) 648-3596
Hệ phái: SBC
Email: msvui@yahoo.com
Ghi chú: