Leaderboard Ad

Vietnamese Evangelical Church, Phoenix AZ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 5229 North 30th Drive
Hệ phái: CM&A
Mã bưu điện: 85017
Thành phố: Phoenix
Tỉnh/Bang: AZ
Quốc gia: USA
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Quang Thuận (Timothy)
SĐT văn phòng: (623) 864-8372
Homephone: (623) 877-3543
Hệ phái: CM&A
Ghi chú:  

           

Worship: 10:45AM            P.O. Box 56914, Phoeniz, AZ 85079