Leaderboard Ad

Vietnamese Christian Church of Garden Grove

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 9822 Russell St.
Mã bưu điện: 92844
Thành phố: Garden Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Mục sư: Pastor Nguyen Minh Thu
SĐT văn phòng: (714) 399-5654
Homephone: (714) 531-7649
Ghi chú:  Worship 8:00 AM            Pastor Harry T. Lee (Le Thanh Hiep)