Leaderboard Ad

Vietnamese Christian Baptist Church of Phoenix

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 5757 N. Central Ave
Mã bưu điện: 85012
Thành phố: Phoenix
Tỉnh/Bang: AZ
Quốc gia: USA
Mục sư: Mục Sư Tiến Sĩ Châu Trọng Ngọc
SĐT văn phòng: (602) 242-1052
Fax: (602) 242-1052
Homephone: (602) 242-1052
Ghi chú:

Mục Sư Châu Tấn Nam, Cố Vấn.