Leaderboard Ad

Vietnamese Christian Alliance Church of N.

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 14315 Garden Rd
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 92064
Thành phố: San Diego
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: www.nsdchurch.org
Mục sư: Rev. Nguyen Sang
Mobilephone: (858) 405-9067
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: Worship:  3:00 pm