Leaderboard Ad

Vietnamese Baptist Church of Garden Grove

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 12761 Euclid Ave.
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 92840
Thành phố: Garden Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Mục sư: Rev. Nguyen Dung (Andrew)
Mobilephone: (714) 679-8575 (O)
Hệ phái: SBC
Ghi chú: Worship:  9:00AM