Leaderboard Ad

Ủy Viên Gia Lai Truyền Đạo Phạm Minh Dũng

0
Bình Luận:
Tên: Dũng Ủy Viên Gia Lai Truyền Đạo Phạm Minh
Địa chỉ: Cửu Định, An Khê
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Liên Hữu Việt Nam - United Baptist Church
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Email: dungpham71@yahoo.com
SĐT văn phòng: 059 383 3660
Mobilephone: 091 383 5704
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Liên Hữu Việt Nam - United Baptist Church
Ghi chú: