Leaderboard Ad

Ủy Viên Đà Nẵng Truyền Đạo Nguyễn Chí Hướng

0
Bình Luận:
Tên: Hướng Ủy Viên Đà Nẵng Truyền Đạo Nguyễn Chí
Địa chỉ: Hòa Hải, Ngũ Hoành Sơn
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Liên Hiệp Việt Nam - United Baptist Church
Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0511 396 1043
Mobilephone: 091 828 3981
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Liên Hiệp Việt Nam - United Baptist Church
Ghi chú: