Leaderboard Ad

Truyền đạo tình nguyện Trương Thành Long

0
Bình Luận:
Tên: Long Trương Thành
Địa chỉ: Schneidergasse 3., 8406
Tên liên hệ: Truyền đạo tình nguyện
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu
Thành phố: Winterthur
Quốc gia: Switzerland
Email: truongthanhlong2001@yahoo.de
SĐT văn phòng: 41 52 354 26 33
Homephone: 41 52 232 6974
Ghi chú: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam