Leaderboard Ad

Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải

0
Bình Luận:
Tên: Hải Truyền Đạo Nguyễn Hồng
Địa chỉ: Yongin-si Dongcheon-dong 240 Beonji
Hệ phái: Hội Thánh Buntang Nam Seoul
Mã bưu điện: U:449-843
Thành phố: Gyeonggi-do
Quốc gia: Korea
Email: moisenguyen@yahoo.com
SĐT văn phòng: 010-6489-8986, 010-3994-2005
Fax: 010-3994-2005
Hội thánh: Hội Thánh Buntang Nam Seoul
Email: praise@chongshin.ac.kr
Ghi chú:  

Mục Sư  Nguyễn Thị Thu Thảo