Leaderboard Ad

Truyền Đạo Nguyen Duy Khanh

0
Bình Luận:
Tên: Khanh Truyền Đạo Nguyen Duy
Địa chỉ: Nauheimer Str. 20
Mã bưu điện: 70372
Thành phố: Stuttgart
Quốc gia: Germany
Email: ndkahn@hotmail.com
SĐT văn phòng: 0049-711-79482179
Fax: +49/1805/482079070
Homephone: 0049-1577-72496777
Hội thánh: Nha Tho Stuttgart
Chức vụ: Phu ta giao so truong Stuttgart
Email: ndkhanhcd@yahoo.com.au
Ghi chú: (Xin lien lac voi dia chi Va dien thoai nha)Evangelische LukaskircheBlumenstr. 23, 70839 Gerlingen