Leaderboard Ad

Truyền Đạo Bui Ngoc Huong

0
Bình Luận:
Tên: Huong Truyền Đạo Bui Ngoc
Địa chỉ: 50 Square Boris Vian
Hệ phái: BAPT
Mã bưu điện: 91080
Thành phố: Courcouronnes
Quốc gia: France
Email: huong212003@yahoo.fr
Homephone: (33) 1 64 97 33 84
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Baptiste Phap Viet tai Evry
Hệ phái: BAPT
Chức vụ: Pastor
Email: bui.huong@hotmail.fr
Ghi chú: 4 rue du Marquis Raies-91080 Courcouronnes