Leaderboard Ad

Tổng Ủy Viên Mục Sư Phạm Hoàng Tân

0
Bình Luận:
Tên: Tân Tổng Ủy Viên Mục Sư Phạm Hoàng
Địa chỉ: 321 lô 1 cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh
Hệ phái: Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam - Vietnamese Assembly of God
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: ghedeon1@yahoo.com.vn
SĐT văn phòng: 08-3556 3687
Mobilephone: 090 885 0493
Hệ phái: Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam - Vietnamese Assembly of God
Ghi chú: MS Phạm Hoàng Tân  -  Tông Ủy Viên 321 lô 1 cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ;  -