Leaderboard Ad

Thông Công Liên Hữu Tin Lành Việt Nam

0
Bình Luận:
Hệ phái: Christian Fellowship of Vietnam - CFV
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:

MS Nguyễn Ngọc HiềnPhối Trí Viên ( Báp tít) – 098 867 0792  

MS Đoàn Trọng HòaThủ Quỹ (Hoa Kiều) – 093 636 0033

  MS Nguyễn Chính Khoa  Ủy Viên ( Báp-Tít)- 091 312 4468

MS Trần Đức Thịnh  Ủy Viên ( Báp tít ) – 090 368 6445

MS Lê Tấn Sĩ  Ủy Viên (AG) -   090 398 7832

Ông Bùi Văn Tân  Ủy  Viên ( Mục Vụ Sinh Viên) -  090 299 5924

Bà Nguyễn Thị Xuân Hà  Ủy  Viên - 093 552 8245