Leaderboard Ad

Rev Vo Thanh Cuong

0
Bình Luận:
Tên: Cuong Rev Vo Thanh
Địa chỉ: 36 Silvervine Dr,
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: L8J 1K2
Thành phố: Stoney Creek
Tỉnh/Bang: ON
Quốc gia: Canada
Email: thanhcuongvo@yahoo.com
SĐT văn phòng: 905-318-6154
Mobilephone: (905) 407 5537
Homephone: (905) 578 9410
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Hamilton
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: 79 South Bend Rd. E., Hamilton, ONT L9A 2B2