Leaderboard Ad

Rev Truong Tan Long

0
Bình Luận:
Tên: Long Rev Truong Tan
Địa chỉ: 13821 Grosvenor Rd. (Church Address)
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: V3R 5E5
Thành phố: Surrey
Tỉnh/Bang: BC
Quốc gia: Canada
Email: longttruong@yahoo.com
SĐT văn phòng: 604-581-4715
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Surrey, C&MA
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:  13821 Grosvenor Rd., Surrey, BC  V3R 5E5   New Hope Alliance Church (English Congregation) 
      13821 Grosvenor Rd.,  Surrey, BC V3R 5E5.