Leaderboard Ad

Rev Tran Van Minh

0
Bình Luận:
Tên: Minh Rev Tran Van
Địa chỉ: 365 Garth Massey Dr.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: N1T 2K5
Thành phố: Cambridge
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
SĐT văn phòng: (519) 620-7069, 519-741-9267
Fax: 519-741-9267
Hội thánh: Kitchener-Waterloo Vietnamese Alliance Church
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: 45 Hazelglen Dr., Kitchener, ONT  N2M 2E2