Leaderboard Ad

Rev Tran Ngu Luc

0
Bình Luận:
Tên: Luc Rev Tran Ngu
Địa chỉ: 2007 Burrows Ave.
Hệ phái: MEN
Mã bưu điện: R2R-1A2
Thành phố: Winnipeg
Tỉnh/Bang: Manitoba
Quốc gia: Canada
Email: lucnu@hotmail.com
SĐT văn phòng: (204)947-3409
Mobilephone: (204)228-8341
Homephone: (204)632-4978
Hội thánh: Vietnamese Mennonite Church (Winnipeg)
Hệ phái: MEN
Email: tinlanhwpg@hotmail.com
Ghi chú:

  333 Alexander Ave., Winnipeg, Manitoba R3A 0N1