Leaderboard Ad

Rev Tran Hoang Luu

0
Bình Luận:
Tên: Luu Rev Tran Hoang
Địa chỉ: 8289 Surrey,
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: V4N 3H5
Tỉnh/Bang: BC
Quốc gia: Canada
Email: luutran@canada.com
SĐT văn phòng: (604) 321 7868 , (604) 321-7868
Fax: (604) 321 7868
Mobilephone: (604) 537-4990
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Vancouver
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Sr. Pstor
Email: tinlanhvan@canada.com
Ghi chú: Father House C&MA Church (Hoi Thanh Tieng Anh cua HT Vancouver)
      4722 Fraser St. Vancouver, BC V5V 4H3