Leaderboard Ad

Rev Phan Thanh Nghia

0
Bình Luận:
Tên: Nghia Rev Phan Thanh
Địa chỉ: 105 West Lodge Ave. # 1909.
Hệ phái: BAPT
Mã bưu điện: m6k 2t8
Thành phố: Toronto
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Mobilephone: 416-535-1357
Homephone: 416-537-1492
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Baptist Olivet
Hệ phái: BAPT
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:  36 Margueretta St., Toronto, onT  m6k 2p5