Leaderboard Ad

Rev Pham Xuan Bahnar Trung

0
Bình Luận:
Tên: Trung Rev Pham Xuan Bahnar
Địa chỉ: Gerichtsweg 15.
Hệ phái: HTTLVNAC
Mã bưu điện: 29320
Thành phố: Hermannsburg
Quốc gia: Germany
Email: m.helmer-phamxuan@gmx.de
SĐT văn phòng: (49) 05052 9122 33
Hệ phái: HTTLVNAC
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: Giao Hoi Truong,HTTLVN Au Chau