Leaderboard Ad

Rev. Pham Van Hiep

0
Bình Luận:
Tên: Hiep Rev. Pham Van
Địa chỉ: 4 Adonis St., Inala,
Hệ phái: Baptist
Mã bưu điện: 4077
Tỉnh/Bang: QLD
Quốc gia: Australia
Email: hieppham222@hotmail.com
Mobilephone: (61-7) 3372 3421, (61) 0413-168 461
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Bap-Tit Viet-Anh, Brisbane, QLD
Hệ phái: Baptist
Ghi chú:

Vietnamese-English Baptist Church, Brisbane, Queensland