Leaderboard Ad

Rev Noh Dieu

0
Bình Luận:
Tên: Dieu Rev Noh
Địa chỉ: Klokkestobervej 17.
Hệ phái: HTTLVNAC
Mã bưu điện: 5230
Thành phố: Odense M
Quốc gia: Denmark
Email: dieu@mail-telia.dk
Homephone: +45 6593 3861, 66-10-66-24
Hội thánh: Giao So Odense, Dan Mach
Hệ phái: HTTLVNAC
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: