Leaderboard Ad

Rev. Nguyen Van Hieu

0
Bình Luận:
Tên: Hieu Rev. Nguyen Van
Địa chỉ: Lauenburger Str. 48
Hệ phái: BAPT
Mã bưu điện: 48529
Thành phố: Nordhorn
Quốc gia: Germany
SĐT văn phòng: 320 415
Homephone: 5921 328 35
Hội thánh: Hoi Thanh Nordhorn, Duc
Hệ phái: BAPT
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: