Leaderboard Ad

Rev Nguyen Van Binh

0
Bình Luận:
Tên: Binh Rev Nguyen Van
Địa chỉ: 7669 Darcel Ave.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: l4t 3r5
Thành phố: Mississauga
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: nguyenbinh@rogers.com
SĐT văn phòng: (416) 878-5077
Fax: (905) 671 0918
Homephone: (905) 671-1853
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Brampton
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Sr. Pstor
Ghi chú:   905 Central Park Dr., Brampton, ONT L6S 4E7