Leaderboard Ad

Rev Nguyen Thanh Binh

0
Bình Luận:
Tên: Binh Rev Nguyen Thanh
Địa chỉ: 7550 Place Mercure.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: j4y 1a8
Thành phố: Brossard
Tỉnh/Bang: Quebec
Quốc gia: Canada
Email: rev.binh@yahoo.ca
SĐT văn phòng: 514-585-3010
Homephone: (450) 926-3097
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Montreal
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:  1455 St. Germain, Ville                        St. Laurent , Quebec  H4L 3S7