Leaderboard Ad

Rev Nguyen Tan Si

0
Bình Luận:
Tên: Si Rev Nguyen Tan
Địa chỉ: 231 Panamount Cir NW,
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: T3K OG9
Thành phố: Calgary Alta
Quốc gia: Canada
Email: nguyentansi@hotmail.com
SĐT văn phòng: (403) 235-6475
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Calgary
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:

4924 Forego Ave.NE, Calgary, Alta  T2A 2C5.