Leaderboard Ad

Rev Nguyen Ngoc Anh

0
Bình Luận:
Tên: Anh Rev Nguyen Ngoc
Địa chỉ: 5385 Earles St.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: V5R 3S2
Thành phố: Vancouver
Tỉnh/Bang: B.C
Quốc gia: Canada
Email: mucsuanh@hotmail.com
Mobilephone: (778) 898-3064
Homephone: (604) 438-8413
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Vancouver 2
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:       4720 Elgin St. Vancouver, B.C. V5V 4S1