Leaderboard Ad

Rev. Nguyen Huu Hung

0
Bình Luận:
Tên: Hung Rev. Nguyen Huu
Địa chỉ: Buhren Haus 3
Mã bưu điện: 27793
Thành phố: Wildeshausen
Quốc gia: Germany
Email: huu-hung.nguyen@jesus-zentrum.com
Website: http://www.jesus-zentrum.com
SĐT văn phòng: +49 (0) 160 923 91531
Fax: 04434 918 353
Homephone: +49 (0) 04434 918 352
Hội thánh: Jesus Zentrum Evangelical Church
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: