Leaderboard Ad

Rev Nguyen Hung Vuong

0
Bình Luận:
Tên: Vuong Rev Nguyen Hung
Địa chỉ: 31 Ingram Ave.
Hệ phái: Bapt
Mã bưu điện: 2214
Thành phố: Milperra
Tỉnh/Bang: NSW
Quốc gia: Australia
Email: vuong.ng@optushome.com.au
SĐT văn phòng: +61 2 9785 5885
Fax: +61 2 9785 5885
Mobilephone: +61 2 4020 17531
Hội thánh: HTT L Baptist Vietnam-Sydney,Hurlstone Park, NSW
Hệ phái: Bapt
Email: ACCD.radio@gmail.com, vuong_ng@hotmail.com
Ghi chú: