Leaderboard Ad

Rev. Nguyen Hue Nhat

0
Bình Luận:
Tên: Nhat Rev. Nguyen Hue
Địa chỉ: Grosse – Leege. Str. 73A.
Mã bưu điện: 13055
Thành phố: Berlin
Quốc gia: Germany
Email: Joshuahn58@aol.com
Fax: 49 (0)30 9 76076 03, 49 (0)30 9 76076 04
Mobilephone: 49 (0) 174-36 86 86 0
Homephone: 49 (0)30 - 97 99 66 52
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Dong Berlin
Ghi chú: Landsberger Allee 225.,  13055 Berlin