Leaderboard Ad

Rev Nguyen Ho Dung

0
Bình Luận:
Tên: Dung Rev Nguyen Ho
Địa chỉ: 9095-141 A Street.
Hệ phái: SB
Mã bưu điện: V3V 8A4
Thành phố: Surrey
Tỉnh/Bang: BC
Quốc gia: Canada
Email: loveforvn@hotmail.com
SĐT văn phòng: (604) 588-0225
Hội thánh: Vietnamese Community Church
Hệ phái: SB
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:

    9095 -141A Street.,  Surrey, BC V3V  8A4