Leaderboard Ad

Rev. Nguyen Cong Tien

0
Bình Luận:
Tên: Tien Rev. Nguyen Cong
Địa chỉ: Auf dem Wichterbruch 13.
Hệ phái: HTTLVNAC
Mã bưu điện: 58135
Tỉnh/Bang: Hagen
Quốc gia: Germany
Email: mucsutien@yahoo.de
Homephone: 23 31 46 26 27
Hội thánh: Pho Giao Hat Truong Duc, Giao So Wuppertal
Hệ phái: HTTLVNAC
Chức vụ: Sr. Pstor
Ghi chú: