Leaderboard Ad

Rev Ngo Viet Tan

0
Bình Luận:
Tên: Tan Rev Ngo Viet
Địa chỉ: 289 Taralake Landing NE.
Hệ phái: SB
Mã bưu điện: T3J 0E9
Thành phố: Calgary
Tỉnh/Bang: ALB
Quốc gia: Canada
Email: ngoviettan@hotmail.com
Website: http://www.phuchung.net
SĐT văn phòng: (403) 285-3151/399-2499
Fax: 403-285-3151
Homephone: 403-285-3151
Hội thánh: Vietnamese Community Church
Hệ phái: SB
Chức vụ: Sr. Pastor
Ghi chú:   2670 Radcliffe Drive SE., ALB T2A  7M2