Leaderboard Ad

Rev. Ngo Minh Hoa

0
Bình Luận:
Tên: Hoa Rev. Ngo Minh
Địa chỉ: 33 Hemhofstr.
Hệ phái: BAPT
Mã bưu điện: 6700
Thành phố: Ludwigshafen
Quốc gia: Germany
Homephone: 621 512 954
Hội thánh: Hoi Thanh Ludwigshafen, Duc
Hệ phái: BAPT
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: