Leaderboard Ad

Rev Ma Kiet

0
Bình Luận:
Tên: Kiet Rev Ma
Địa chỉ: 40 Bainbridge Ave.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: m3H 2J9
Thành phố: North York
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: tgcac@rogers.com
SĐT văn phòng: (416) 398- 3115
Fax: (416) 398- 3115
Homephone: 416-630-7440
Hội thánh: Grace Chinese Alliance Church
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:  311 Wilson Heights Blvd., N. York, ONT M3H 2V3