Leaderboard Ad

Rev. Le Van Dinh

0
Bình Luận:
Tên: Dinh Rev. Le Van
Hệ phái: IND
Mã bưu điện: 16356
Thành phố: Werneuchen / OT Seefeld
Quốc gia: Germany
Email: Dinh.Le@t-online.de
Hội thánh: Hội Thánh Tin Lành Viet Nam Truyen Giao
Hệ phái: IND
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: Postfach 73 07.,  58124 Hagen