Leaderboard Ad

Rev Le Kim Duyet

0
Bình Luận:
Tên: Duyet Rev Le Kim
Địa chỉ: 63 Pergola Way Brampton,
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: L6Y 5N1
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: nhathile@hotmail.com
SĐT văn phòng: (905) 274-4636
Mobilephone: (905) 273-9439
Homephone: (905) 459 -0291
Hội thánh: Hoi thanh Tin Lanh Viet Nam Mississauga
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Email: duyetle@rogers.com
Ghi chú:  1015 Alexandra Avenue, Mississauga, ONT L5E 1Z6.