Leaderboard Ad

Rev Huynh Ngoc Ba

0
Bình Luận:
Tên: Ba Rev Huynh Ngoc
Địa chỉ: 5 Ave Salvador Allende
Hệ phái: BAPT
Mã bưu điện: 77200
Tỉnh/Bang: Torcy
Quốc gia: France
Email: ngocba.huynh@free.fr
Homephone: 33 01.64.11.02.01
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Baptist Phap Viet Torcy
Hệ phái: BAPT
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:

30 rue du Bel Air, 77200 Torcy

 01.64.80.58.29