Leaderboard Ad

Rev Hoang Ai

0
Bình Luận:
Tên: Ai Rev Hoang
Địa chỉ: 2 Hameau des Noels .
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 10000
Thành phố: Troyes
Quốc gia: France
Email: ms_hoangai@hotmail.com
SĐT văn phòng: (33) 3 25 79 87 90
Homephone: (33) 3 25 82 10 60
Hội thánh: Hoi Thanh Troyes, Phap
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Sr.Pastor
Ghi chú:

13 rue de la Concorde; 10300 Sainte Savine (Troyes)