Leaderboard Ad

Rev Ho Binh Minh

0
Bình Luận:
Tên: Minh Rev Ho Binh
Địa chỉ: 50 Trafford Crest.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: l3r 7h7
Thành phố: Markham
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: binhminh@sympatico.ca
Fax: (416) 241-0518
Mobilephone: (416) 833-9904, (416) 241-7114
Homephone: (905) 940-8189
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN North York
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: 65 Mayall Ave., Downsview, onT  m3l 1e7