Leaderboard Ad

Rev. Dr. Pham Huu Nhien

0
Bình Luận:
Tên: Nhien Rev. Dr. Pham Huu
Địa chỉ: 13477 60th Ave.
Hệ phái: MEN
Mã bưu điện: V3X 2M4
Thành phố: Surrey
Tỉnh/Bang: B.C
Quốc gia: Canada
Email: nhienp@hotmail.com
SĐT văn phòng: 604) 324-1200
Homephone: (604) 572-5764
Hội thánh: Vancouver Vietnamese Mennonite Church
Hệ phái: MEN
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:  7155 Sherbrooke St., Vancouver, B.C. V5X 4E3