Leaderboard Ad

Rev. Dr. Le Trung Thanh

0
Bình Luận:
Tên: Thanh Rev. Dr. Le Trung
Địa chỉ: 15627 85th St.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: T5Z 3B5
Thành phố: Edmonton
Tỉnh/Bang: ALB
Quốc gia: Canada
Email: drttle@yahoo.com
Website: http://www.tinlanh.ca
SĐT văn phòng: 780-660-2897, 780-436-7393
Fax: 780-472-8879 , 780-436-7393
Homephone: 780-472-8879
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Edmonton
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Sr. Pstor
Ghi chú:  7302 118th St., Edmonton, ALB  T6G 1S4