Leaderboard Ad

Rev Do Thieu Cuong

0
Bình Luận:
Tên: Cuong Rev Do Thieu
Địa chỉ: 1386 Bank St.,
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: K1H 8N6
Thành phố: Ottawa
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: cuongtdo@yahoo.com
SĐT văn phòng: 613-737-3274
Fax: 613 737-7026
Homephone: 613-737-5758
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Ottawa
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: 1386 Bank St.,  Ottawa, OnT  k1h 8n6