Leaderboard Ad

Rev. Dinh Truong Chinh

0
Bình Luận:
Tên: Chinh Rev. Dinh Truong
Địa chỉ: 5 Tarana Crescent., King Park, VIC
Hệ phái: Baptist
Mã bưu điện: 3021
Quốc gia: Australia
Email: chinhdinh01@optusnet.com.au
SĐT văn phòng: 0401 763 566
Fax: (61 3) 8307 3385
Homephone: (61 3) 8307 3385
Hội thánh: Western New Community Baptist Church
Hệ phái: Baptist
Ghi chú: